Lippukunnan ylimääräinen kokous 10.6.

Lippukunnan ylimääräinen kokous

 Aika: 10.6.2015 klo 19:00

 Paikka: Leilanmaja

 

Kaikilla lippukunnan jäsenillä on kokouksessa puheoikeus ja yli 15-vuotiailla äänioikeus.

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
   – puheenjohtaja
   – sihteeri
   – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
   – kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
   – Käsitellään hallituksen esitys sääntömuutokseksi.
   – ESITYS: Hyväksytään käsitelty sääntömuutos.
 6. Kokouksen päättäminen