Lippukunnan syyskokous 26.11. kello 18

Tervetuloa lippukunnan sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 26.11. kello 18.00 Leilanmajalle (Kukkakuja 3, Järvenpää).

Lippukunnan kokouksissa kaikilla lippukunnan jäsenillä on puheoikeus ja yli 15-vuotiailla jäsenillä äänioikeus. Ohessa kokouksen esityslista.

 

Sääntömääräinen syyskokous 26.11.2017 Leilanmajalla klo 18:00

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitiin kokoukselle
  –  Puheenjohtaja
  –  Sihteeri
  –  Pöytäkirjan tarkistajat
  –  Ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2017 lippukunnanjohtajan valinta
 6. Vahvistetaan Eräkontioiden jäsenten määrä vuodelle 2017
 7. Vuoden 2017 Eräkontioiden jäsenten valinta
 8. Vuoden 2017 toiminnantarkastajien valinta
 9. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017
 10. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi
 11. Käsitellään lippukunnan edustus piirin kokouksissa
 12. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
 13. Uuden hallinto-ohjesäännön käsittely
 14. Kokouksen päättäminen