Lippukunnan syyskokous 22.11.

Tervetuloa lippukunnan sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 22.11. kello 18.00.

Kokous järjestetään etänä Google Meetissä ja linkki kokoukseen ilmestyy tälle sivulle hieman ennen kokouksen alkua.

Linkki kokoukseen: (kokous ohi)

Lippukunnan kokouksissa kaikilla lippukunnan jäsenillä on puheoikeus ja yli 15-vuotiailla jäsenillä äänioikeus. Ohessa kokouksen esityslista.

 

Sääntömääräinen syyskokous 22.11.2020 klo 18:00

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitiin kokoukselle
  –  Puheenjohtaja
  –  Sihteeri
  –  Pöytäkirjan tarkastajat
  –  Ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2021 lippukunnanjohtajan valinta
 6. Vahvistetaan Eräkontioiden jäsenten määrä vuodelle 2021
 7. Vuoden 2021 Eräkontioiden jäsenten valinta
 8. Vuoden 2021 toiminnantarkastajien valinta
 9. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2021
 10. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2021 talousarvioksi
 11. Käsitellään lippukunnan edustus piirin kokouksissa
 12. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
 13. Kokouksen päättäminen