Lippukunnan syyskokous 28.11.

Pitkän pöydän ääressä

Tervetuloa lippukunnan sääntömääräiseen syyskokoukseen sunnuntaina 28.11. kello 10.00 Nykiön majalla (Nykiöntie 50, Jokela).

Lippukunnan kokouksissa kaikilla lippukunnan jäsenillä on puheoikeus ja yli 15-vuotiailla jäsenillä äänioikeus. Ohessa kokouksen esityslista.

 

Sääntömääräinen syyskokous 28.11.2021 klo 10:00

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitiin kokoukselle
  –  Puheenjohtaja
  –  Sihteeri
  –  Pöytäkirjan tarkastajat
  –  Ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2022 lippukunnanjohtajan valinta
 6. Vahvistetaan Eräkontioiden jäsenten määrä vuodelle 2021
 7. Vuoden 2022 Eräkontioiden jäsenten valinta
 8. Vuoden 2022 toiminnantarkastajien valinta
 9. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022
 10. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2022 talousarvioksi
 11. Käsitellään lippukunnan edustus piirin kokouksissa
 12. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
 13. Kokouksen päättäminen