Samoajat 15-17v.

 

 

 

 

Samoajaryhmä Näivekurppa kokoontuu satunnaisesti, tyypillisesti joka toinen viikko. Lisäksi samoajat osallistuvat lippukunnan, Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumiin kuten retkille ja leirille.

Samoajat myös toimivat ryhmänvetäjinä nuoremmille sekä erilaisten tapahtumien järjestäjinä. Olennaisena osa ikävaihetta onkin johtamisharjoittelu.