Samoajat 15-17v.

Samoajat kokoontuvat omana ryhmänään satunnaisesti sekä osallistuvat lippukunnan, Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumiin kuten retkille ja leirille. Sen lisäksi samoajat toimivat ryhmänvetäjinä nuoremmille sekä erilaisten tapahtumien järjestäjinä. Olennaisena osa ikävaihetta onkin johtamisharjoittelu.