Vaeltajat 18-22v.

Vaeltajat kokoontuvat omana ryhmänään satunnaisesti, osallistuvat lippukunnan, Uudenmaan Partiopiirin ja Suomen Partiolaisten tapahtumiin kuten retkille ja leirille sekä järjestävät omia retkiä ja projekteja. Sen lisäksi vaeltajat toimivat ryhmänvetäjinä nuoremmille, ovat mukana lippukunnan hallinnossa sekä erilaisten tapahtumien järjestäjinä.