Lippukunnan kevätkokous 13.3. klo 18

Tervetuloa lippukunnan sääntömääräiseen kevätkokoukseen 13.3.2016 klo 18.00 Leilanmajalle (Kukkakuja 3, Järvenpää)

Kaikilla lippukunnan jäsenillä on kokouksessa puheoikeus ja yli 15-vuotiailla äänioikeus.

 1. Kokouksen avaus

 2. Valitaan kokoukselle

  – puheenjohtaja
  – sihteeri
  – kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  – kaksi ääntenlaskijaa

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. Esityslistan hyväksyminen

 5. Vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen

  – Käsitellään vuoden 2015 toimintakertomus
  – Käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
  -Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä

 6. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset

  – Käsitellään lippukunnan jäsenmaksun kerääminen Suomen Partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä vuonna 2017
  – Käsitellään lippukunnan jäsenmaksun määrä vuodelle 2017

 7. Kokouksen päättäminen