Syyskokous 25.11.

Pitkän pöydän ääressä

Sääntömääräinen syyskokous 25.11.2018
Leilanmajalla klo 18:00

Tavallisempien syyskouksen asioiden lisäksi kokouksessa on tarkoitus käsitellä sääntömuutosesitys perhepartion täysin mahdollistamiseksi ja samalla teknisten nykyaikaistuksien tekemiseksi (esitys / taustoitus)

 1. Kokouksen avaus
 2. Valittiin kokoukselle
  – Puheenjohtaja
  – Sihteeri
  – Pöytäkirjan tarkistajat
  – Ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 5. Vuoden 2019 lippukunnanjohtajan valinta
 6. Vahvistetaan eräkontioiden jäsenten määrä vuodelle 2019
 7. Vuoden 2019 Eräkontioiden jäsenten valinta
 8. Vuoden 2019 toiminnantarkastajien valinta
 9. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019
 10. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi
 11. Käsitellään lippukunnan edustus piirin kokouksissa
 12. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
  – Hallituksen sääntömuutosesitys (perhepartion mahdollistaminen ja teknisiä muutoksia nykyaikaistamiseksi)
 13. Kokouksen päättäminen