Lippukunnan kevätkokous 10.3.

Pitkän pöydän ääressä

Tervetuloa Järvenpään Metsänkävijöiden sääntömääräiseen kevätkokoukseen 10.3.2018 kello 17.30 Leilanmajalle (Kukkakuja 3, Järvenpää).

Kaikilla lippukunnan jäsenillä on kokouksessa puheoikeus ja yli 15-vuotiailla äänioikeus.

Ohessa kokouksen esityslista.

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • Puheenjohtaja
  • Sihteeri
  • Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • Kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen
  • Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomus
  • Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
  • Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
 1. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
  • Käsitellään lippukunnan jäsenmaksun kerääminen Suomen Partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä vuonna 2019
  • Käsitellään lippukunnan jäsenmaksun määrä vuodelle 2019
 2. Kokouksen päättäminen