Sääntömääräinen kevätkokous 22.3.2015

Sääntömääräinen kevätkokous

 Aika: 22.3.2015 klo 14:00

 Paikka: Lammaskatu 38, Järvenpää

 

Kaikilla lippukunnan jäsenillä on kokouksessa puheoikeus ja yli 15-vuotiailla äänioikeus.

 1. Kokouksen avaus

   

 2. Valitaan kokoukselle
  -puheenjohtaja
  -sihteeri
  -kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  -kaksi ääntenlaskijaa

   

 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

   

 4. Esityslistan hyväksyminen

   

 5. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen
  -käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus
  -käsitellään vuoden 2014 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
  -päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä

   

 6. Hallituksen esittämät muut asiat ja jäsenten esitykset
  -Lippukunnan jäsenmaksun kerääminen SPn 2016 jäsenmaksun yhteydessä
  -Jäsenmaksun euromäärän määritys

   

 7. Kokouksen päättäminen